200020

 City

 Craiova

 Street

 Strada Dezrobirii bl. G18-G27

 County

 Dolj