217503

 City

 Sohodol

 Street

 

 County

 Gorj