237005

 City

 Baldovinesti

 Street

 

 County

 Olt